Projekt Náhradní rodiče a trh práce vám pomůže vytvořit či posílit  kompetence na poli náhradní rodinné péče v rámci novely zákona č.359/1999 sb. o sociálně právní ochraně dětí.

Zvyšování kompetencí náhradních rodičů pro uplatnění na trhu práce

Vítejte na stránkách projektu s názvem Zvyšování kompetencí náhradních rodičů pro uplatnění na trhu práce zkráceně Náhradní rodiče a trh práce.

Projekt je postaven na základě mezinárodní spolupráce se zahraničním partnerem, který do České republiky přenese nástroj ke zlepšení postavení cílové skupiny, náhradních rodičů - pěstounů, na trhu práce, tyto nástroje otestuje a zavede do praxe. V rámci projektu budou realizovány školení pro náhradní rodiče, bude vyškoleno až 15 lektorů z řad samotných náhradních rodičů, budou akreditovány kurzy a výstupy projektu budou rozšířeny mezi OSPODy, kraje, obce a NNO v dané oblasti.

Více se dočtete dále, proto VSTUPTE

Vzdělávání  v oblasti NRP je cestou k novým možnostem,
i přidanou hodnotou k Vašim dosavadním zkušenostem.