Webový portál s názvem Informace pro náhradní rodiče

Tento webový portál vznikl z potřeb náhradních rodičů, který využívají i lidé zajímající se o náhradní rodičovství. Webový portál byl financován z prostředků projektu ESF OPLZZ.

Na webovém portálu klienti i lidé hledající informace o NRP najdou všechno, co vzniklo v rámci projektu Zvyšování kompetencí náhradních rodičů pro uplatnění na trhu práce, ale i mnoho jiných důležitých informací např. sítě služeb, ze kterých mohou sami náhradní rodiče čerpat dostupné informace o jednotlivých službách v jejich regionech.

Má-li být portál užitečný, musí na něm být informace aktuální a tudíž vyžaduje do budoucna spolupráci jednotlivých subjektů a náhradních rodičů.

Odkaz na webový portál je zveřejněn na webových stránkách Asociace náhradních rodin ČR i na stránkách spřízněné organizace Pěstounské rodiny kraje Vysočina. Dále je zveřejněn na portále Adresář služeb, který je k dispozici na webových stránkách Střediska náhradní rodinné péče.

 

Vzdělávání  v oblasti NRP je cestou k novým možnostem,
i přidanou hodnotou k Vašim dosavadním zkušenostem.