Klíčové aktivity KA 01-07

Projekt Náhradní rodiče a trh práce je sestaven z několika klíčových aktivit.

V KA 01 budou ve spolupráci se zahraničním partnerem vytvořeny a inovovány čtyři vzdělávací moduly, jejich obsahové náplně a učební texty.

Tyto vzdělávací moduly budou posléze akreditovány v KA 02, jež proběhne od dubna do září 2013.

KA 07 je pak o šíření výstupů v rámci kulatých stolů a mezinárodní konference.

 

Vzdělávací moduly - kurzy

Příprava pěstounů na přechodnou dobu je modul realizovaný v KA 03 a klade si za cíl připravit absolventy pro nelehkou dráhu pěstounů na přechodnou dobu a seznámit je se všemi specifiky této práce.

 

Průběžné vzdělávání náhradních rodičů KA 04 bude v souladu s novelou zákona č. 359/1999 Sb. zajišťovat kvalitní doškolování v potřebném rozsahu, které bude obsahovat několik témat z oblasti NRP.

 

Vzdělávání rodičů pro uplatnění na trhu práce KA 05 je zacíleno na využití dlouholetých zkušeností náhradních rodičů, kteří po ukončení své vlastní dráhy pěstounů hledají další pracovní uplatnění, kde by mohli využít své nabyté zkušenosti. Tento kurz je vhodný i pro stávající pracovníky sociálních odborů či pracovníky neziskových organizací, kteří si potřebují doplnit své vzdělání o práci s náhradními rodinami.

 

KA 06 reaguje na potřebu vyškolit vlastní lektory z řad náhradních rodičů, kteří by dále mohli realizovat akreditované moduly již bez slovenského partnera.

 

Vzdělávání  v oblasti NRP je cestou k novým možnostem,
i přidanou hodnotou k Vašim dosavadním zkušenostem.