Kulatý stůl v Jihlavě

Kulatý stůl v Jihlavě - prezentace výstupů projektu

V pátek dne 13.6.2014 proběhl v Jihlavě kulatý stůl, na kterém byly prezentovány výstupy projektu. Kulatý stůl se konal v hezkém prostředí spřízněné organizace Život 90 pod záštitou Koordinačního uskupení neziskových organizací z Vysočiny. Účast na kulatém stole byla poměrně vysoká, pozvání přijaly jednak pracovnice Krajského úřadu a Magistrátu Města Jihlava, bylo zde několik zástupců různých neziskových organizací, které pracují s náhradními rodinami, přišel i nový psycholog Krajského úřadu Kraje Vysočina i několik náhradních rodičů. V rámci kulatého stolu byla prezentována práce v rámci projektu a to hlavně při vzdělávání náhradních rodičů. Výsledky a práce byla zdokumentována a představena jednak samotnou powerpointovou prezentací, ale i vystoupením jedné z účastnic Přípravy pěstounů na přechodnou dobu a přečtením několika písemných zpráv z předávání dětí z pěstounské péče na přechodnou dobu do rukou budoucích náhradních rodičů.

Realizační tým projektu hodně povzbudila chuť zúčastněných lidí do další společné práce na úrovni Kraje. Nápad, který vzešel z pléna, na zorganizování dalšího kulatého stolu (už mimo projekt), by mohl pomoci k lepšímu uchopení náhradní rodinné péče a hlavně pěstounské péče na přechodnou dobu v našem kraji. Setkání by se tak mohli účastnit nejen OSPOdy, ale i NNO pracující s náhradními rodinami i samotní náhradní rodiče spolu s pěstouny na přechodnou dobu.

Vzdělávání  v oblasti NRP je cestou k novým možnostem,
i přidanou hodnotou k Vašim dosavadním zkušenostem.