Kulatý stůl ve Zlíně

V pátek dne 3.10.2014 proběhl ve Zlíně kulatý stůl. Účastníci se rekrutovali z řad samotných náhradních rodičů, pracovníků doprovázajících organizací, ale i nedalekého dětského domova. Na kulatém stole byly prezentovány výstupy dvouletého ESF projektu, jež nesl název "Zvyšování kompetencí náhradních rodičů pro uplatnění na trhu práce" pracovně nazvaný "Náhradní rodiče a trh práce".

Aleš Dietrich, koordinátor projektu, prezentoval výstupy za celý realizační tým, ale i za zahraničního partnera projektu, kterým je o.z. Pre rodinu. Prezentoval výstupy z provedeného výzkumu o pěstounské péči na přechodnou dobu od chvíle, kdy byla do praxe uvedena Novela zákona č. 359/1999 Sb. O sociálně-právní ochraně dětí i výstupy z nedávno proběhlé mezinárodní knference v Brně.

Poděkování tak patří nejen všem zúčastněným lidem a zahraničnímu partnerovi za skvěle odvedenou práci při vzdělávání našich klientů, ale i  o.p.s.Domino, které nám zdarma poskytlo prostory k pořádání kulatého stolu a postarali se o naše pohodlí v jeho průběhu.

Vzdělávání  v oblasti NRP je cestou k novým možnostem,
i přidanou hodnotou k Vašim dosavadním zkušenostem.