Kulatý stůl ve Zlíně Obsazeno míst: 15 z 15
Termín konání: 3.10.2014

Asociace náhradních rodin České republiky ve spolupráci se zahraničním pertnerem o.z. Pre rodinu

Vás zve

na kulatý stůl k prezentování výstupů projektu

„Zvyšování kompetencí náhradních rodičů při uplatnění na trhu práce“ zkráceně „Náhradní rodiče a trh práce

 

Kulatý stůl proběhne dne 3.10. 2014

od 10.00 hod do 13.30 hod  i ve spolupráci s organizací Domino cz, o.p.s., které zdarma poskytlo prostory k pořádání kulatého stolu na adrese: KCR Mraveniště, ulice Osvoboditelů 3778, Zlín (kolektivní dům) - vchod najdete ze strany školky.

 Program:

10.00  - 10.20    prezence
10.20  - 10.40    přivítání účastníků, zahájení kulatého stolu
10.40  - 11.00  představení projektu, realizačního týmu a lektorů vzdělávání
11.00  - 12.00 prezentování výstupů projektu                  
12.00  -  12.45    přestávka s občerstvením
12.45  -  13.30    předávání zkušeností ze vzdělávání cílových skupin, diskuze a závěr

 Cílová skupina: sociální pracovníci a zástupci OSPOD, náhradní rodiče, zástupci neziskových organizací poskytující služby pro náhradní rodiny, veřejnost zajímající se o náhradní rodičovství

 Pro účastníky bude připraveno drobné občerstvení a malý dárek.

 Přihlášku prosím zasílejte nejpozději do 29.9.2014, naleznete na http://prihlaska3.nahradnirodice.cz/

Přihláška

V tuto chvíli se není možné přihlásit.

Přiložené dokumenty

Vzdělávání  v oblasti NRP je cestou k novým možnostem,
i přidanou hodnotou k Vašim dosavadním zkušenostem.