Kurz Vyškolení lektorů - třetí část

Ve dnech 22 až 24.1.2014 navštívilo zasněžený Pelhřimov 14 účastníků kurzu s názvem Vyškolení lektorů. Přijeli spolu se svými dvěma zahraničními lektory, PhDr. Márií Kerekešovou PhD. a PhDr. Štefanem Šarkozy. Od středy do soboty se "budoucí lektoři" seznamovali s prací lektora, tříbili si svůj osobitý lektorský styl a dostávali mnoho nelehkých úkolů. Na některé se mohli dopředu připravit, ale některé museli plnit bez přípravy tak říkajíc "z voleje". Jedním z nejtěžších úkolů se pak jevila improvizace na zadané téma, kdy skupina vymyslela každému jednotlivci téma, na které měl pohovořit plných 5 minut tak, aby ostatní nepoznali, že o daném tématu nic neví. Témata nebyla nikterak jednoduchá rozhodně to bylo vždy téma, o kterém účastník nikdy nic neslyšel. Jen pro ukázku pět z nejzajímavějších: některá z témat byla ryze ženská jako např. Teorie chaosu, Hadronový urychlovač používaný ve Švícarsku, Statiskopický efekt, Vysvětlit fungování Windows 8, a některá zase ryze mužská jako např. Vysvětlit jak se vaří svíčková nebo Vysvětlit postup při paličkování apod. Zažili jsme přitom mnoho legrace a hodně smíchu, ale mnozí se s tím docela i potrápili - ne každý jsme nastaven stejně, ne každý je schopen až takovéto improvizace.

Mluvili jsme o rolích lektora, o rolích jednotlivých účastníků různých kurzů, o tom co tvoří osobnost lektora, jak být dobrým lektorem a čeho se do budoucna při své práci vyvarovat.

Někteří si kladou otázku sami pro sebe - Budu já osobně dobrým lektorem?

To se uvidí na konci kurzu, i lektor prochází různými stádii svého vývoje. Kéž bychom si všichni našli svůj osobitý styl a byli z nás dobří a empatičtí lektoři.

Další setkání je naplánováno na duben 2014.

Fotogalerie

třetí setkání v Pelhřimově výuka další v řadě improvizace na zadané téma.1 improvizace na zadané téma.1 někdo to už umí

Vzdělávání  v oblasti NRP je cestou k novým možnostem,
i přidanou hodnotou k Vašim dosavadním zkušenostem.