Kurz Vyškolení lektorů - závěrečná šestá část

Nikomu ze 13 účastníků kurzu, jež nese pracovní název Vyškolení lektorů, pod kterým se skrývá převzetí know - how našeho zahraničního partnera, se nechce věřit, že rok a kousek je pryč a my tu máme závěrečné setkání, vyvrcholení naší společné práce.

Pravda, začínalo nás původně 15, ale dvě účastnice po druhém setkání z kurzu odstoupily. Kurz tedy zdárně ukončilo 13 nových lektorů pro náhradní rodinnou péči. Do Pelhřimova se sjížděli už od září roku 2013 a proběhlo celkem 6 čtyřdenních setkání. Účastníci přijížděli z různých koutů naší republiky - zastoupeno bylo Třinecko, Plzeňsko, Karviná a okolí Ostravy, Rychnov nad Kněžnou, Žďársko a Pelhřimovsko i okolí Prahy.

Kurz byl veden PhDr. Márií Kerekešovou, PhD. a PhDr. Štefanem Šarkőzy, kteří jak bylo řečeno již na začátku tohoto příspěvku, předávali novým lektorům své nabyté zkušenosti z dlouholeté praxe v práci s náhradními rodinami, z vedení klubů i kurzů, z příprav náhradních rodičů i pěstounů na přechodnou dobu. Předávali nám své praktické zkušenosti i své know -how ve vedení zážitkových technik, mluvilo se i o praktických věcech kolem samotného lektorování. Nerozdával se žádný psaný manuál, kdo chtěl musel si dělat zápisky po celou dobu trvání kurzu. Manuál byl totiž lektory předáván ve formě prožitků a zážitků. Je pravda, že troška teorie zde také byla, ale té bylo opravdu pomálu.

Kurz skončil, účastníci se rozjeli po celé republice do místa svých domovů, kde budou "sloužit" dalším náhradním rodinám a pomáhat tam, kde to bude potřeba. Mnozí už tak dělají nebo začali dělat pod supervizí Mariky a Štefana.

Marice a Štefanovi patří velký dík za to, že se s námi podělili o vše co sami znají a umí. Děkujeme za garanci, kterou převzali nad námi "novými" lektory.

Díky patří i realizačnímu týmu projektu. Velkou květinu a čokoládu dostala od klientů i paní Monika Dietrichová, která se po celou dobu trvání kurzu vzorně starala o pohodlí všech účastníků, aby se v Pelhřimově dobře vyspali, dobře najedli a měli se kde vzdělávat.

V neposlední řadě poděkování patří i ANR ČR, která je realizátorem tohoto projektu a ESF, která ho celý financovala z programu OPLZZ.

Vzdělávání  v oblasti NRP je cestou k novým možnostem,
i přidanou hodnotou k Vašim dosavadním zkušenostem.