Mezinárodní konference v Brně

Krásné město Brno, ve středu 17.9.2014, pod záštitou p. Mgr. Anny Šabatové PhD. veřejné ochránkyně práv, přivítalo 84 účastníků mezinárodní konference, jež nesla název "Pěstounství nejen jako profese aneb novela v praxi". Účastníci se rekrutovali nejen z řad samotných náhradních rodičů, ale i neziskových organizací a úřadů státní správy (OSPODy, KÚ). Pozvání přijal i bývalý poslanec Mgr. Jan Čechlovský, který se hodně zasadil o přijetí Novely zákona č. 359/1999 Sb. O sociálně právní ochraně dětí.

Účastníky mezinárodní konference přivítala předsedkyně ANR ČR p. Alena Štefková a po ní vystoupila p. Bc. Naděžda Křemečková, která ve své zdravici města Brna vyjádřila podporu náhradnímu rodičovství.

Následoval příspěvek p. Mgr. Kateřiny Šlesingerové, která tlumočila pohled MPSV na Novelu zákona a v zastoupení byl přednesen i příspěvek našich zahraničních hostů, kteří se bohužel z vážných pracovních důvodů nemohli konference zúčastnit. Příspěvek manželů a profesorů Domžalových byl čten v polštině a překládán p. Barborou Kiczmerovou do českého jazyka.

Následovala prezentace p. PhDr. Mariky Kerekešové, PhD., která na mezinárodní konferenci vystoupila jako zahraniční partner projektu a všem zúčatněným přednesla závěry výzkumu, který jsme pro zmíněný projekt udělali mezi pěstouny na přechodnou dobu, kteří byli proškoleni v rámci naší organizace (ANR ČR) od roku 2011 až do současnosti. Závěry byly opravdu překvapivé. Po zpracování budou výsledky zanedlouho zveřejněny na nově vytvořeném informačním portálu (adresa bude uveřejněna na www.nahradnirodice.cz a www.anrcr.cz).

V rámci konference byli všichni zúčastnění pozváni na bohatý, vkusný a dobrý oběd, který byl podáván ve formě rautu. Osobně si myslím, že k tomu nebylo co dodávat a že si všichni hodně pochutnali.

Po obědě se skupina 84 zúčastněných rozdělila zhruba na třetiny. Tři workshopy na tři témata (legislativa, služby a PPPD) byly vedeny odborníky tak, aby z nich vzešel hodnotný materiál, jak se Novela zákona o SPOD uplatňuje v praxi, s čím jsou lidé v terénu spokojeni, co jim chybí a co je třeba ještě "na Novele" vyladit. Zazněla i spousta dobrých nápadů, ale ve většině případů zazněla chvála na to, že se aapoň "něco" v náhradní rodinné péči pohnulo kupředu. Výstupy budou po zpracování jednak zveřejněny, na již avizovaném ínformačním portále, a jednak budou zaslány i na MPSV a poskytnuty tak i široké veřejnosti.

Díky za skvěle odvedenou práci na mezinárodní konferenci jistě patří i moderátorce p. Jarce Vykoupilové, která se bravurně moderování ujala a svým lahodným hlasem, který slýcháme i z rádia, nás provázela celým dnem. Díky patří celému realizačnímu týmu projektu p. Mgr. Zdeňce Munduchové - manažerce projektu, p. Marii Kouklíkové - finanční manažerce projektu, p. Aleši Dietrichovi - koordinátorovi projektu a p. Monice Dietrichové - asistentce projektu - ti všichni odvedli obrovský kus práce na tom, aby se konference povedla, aby účastníci odjeli s pocitem, že to nebyl zbytečně promarněný den.

Poděkování patří i zahraničnímu partnerovi projektu - o.z. Pre rodinu - jmenovitě pak p. PhDr. Márii Kerekešové, PhD. a PhDr. Štefanu Šarkőzy, kteří nejen skvěle lektorují vzdělávací kurzy, ale s tím i předávají kus sebe samých.

V neposlední řadě patří poděkování i ESF, které financuje celý tento projekt a ANR ČR, která ho s jeho pomocí realizuje.

Vzdělávání  v oblasti NRP je cestou k novým možnostem,
i přidanou hodnotou k Vašim dosavadním zkušenostem.