O projektu Náhradní rodiče a trh práce

V České republice došlo v rámci transformace systému péče o ohrožené děti k zásadním změnám statutu náhradních rodičů - pěstounů. Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí byla přijata s účinností od 1.1.2013 a náhradní rodiče se tím stali přímými účastníky trhu práce. S ohledem na tuto změnu musí pěstouni splnit několik zákonných podmínek a to mimo jiné absolvovat počáteční přípravu a každoroční průběžné vzdělávání.

Výkon pěstounské péče klade na rodiče zvýšené nároky a snižuje možnost uplatnění na "běžném" trhu práce. Zároveň však rodič výkonem PP získává určité kompetence, které při vhodném rozvinutí mohou naopak pomoci k získání i dalšího zaměstnání.

Projekt na tyto skutečnosti účinně reaguje přenosem know - how od zkušeného zahraničního partnera, kterým je slovenské občanské sdružení Pre rodinu (viz Partner projektu).

Realizace projektu napomůže značnému počtu osob z cílové skupiny k lepšímu uplatnění na trhu práce a vytvořené výstupy budou moci sloužit cílové skupině (náhradním rodičům - pěstounům) i po skončení projektu.

Fotogalerie

Schéma aktivit Harmonogram aktivit

Vzdělávání  v oblasti NRP je cestou k novým možnostem,
i přidanou hodnotou k Vašim dosavadním zkušenostem.