Partner

o.s. Pre rodinu - Slovenská republika

Pre rodinu je slovenskou nestátní neziskovou organizací, která personálně i činností navazuje na Asociácii náhradných rodín, se kterou žadatel dlouhodobě spolupracoval na předchozích projektech.

 

Cílem sdružení je všestranná podpora rodiny, pomoc a poradenství rodině v krizi, sanace rodinného prostředí,
pomoc a poradenství náhradním rodinám a začleňování skupin ohrožených sociální exkluzí.


K hlavním činnostem patří vzdělávání, vedení psychosociálních výcviků, zážitkových seminářů, přednášek a
lektorování pro náhradní rodiče a děti z náhradních rodin, zvyšování odborných kompetencí, komunikačních a
jiných dovedností, zvládání stresu, osobnostní rozvoj atd. Pro tyto oblasti má Pre rodinu propracovaný systém
vzdělávacích kurzů a výcviků a disponuje množstvím zkušených lektorů.


Klíčoví členové sdružení se podíleli na transformaci systému péče o ohrožené děti na Slovensku, které k ní
přistoupilo o několik let dříve, než ČR.

 

Lektor - metodik SR

PhDr. Mária Kerekešová, PhD.

PhDr. Štefan Šarkőzy

Vzdělávání  v oblasti NRP je cestou k novým možnostem,
i přidanou hodnotou k Vašim dosavadním zkušenostem.