Připoutání (Attachment) Obsazeno míst: 10 z 10
Termín konání: 17.10.2014

Termíny vzdělávání :

   25.10 - 27.10.2013, 6.12. - 8.12.2013, 2.5. - 4.5.2014, 6.6. - 8.6. 2014, 17.-19.10.2014,14.-16.11.2014

 

Nabídka všech vzdělávacích témat:

1. Téma - Sexualita dětí v náhradních rodinách - říjen 2013 - kurz jž proběhl

2. Téma - Máme doma puberťáka - prosinec 2013 - kurz již proběhl

3. Téma - Identita dítěte v NR- květen 2014 - kurz úspěšně proběhl

4. Téma - Odstraňování přízn psych deprivace (dotyková terapie) - 6.6- 8.6.2014 -  kurz je plný

5. Téma - Připoutání (Attachment) - 17-19.10.2014 (v Pelhřimově) - přihlašování otevřeno

6. Téma - Specifika práce s dítětem s deprivačním syndromem ( práce s dítětem s postižením, práce s dítětem s poruchami chování, specifika týraného dítěte) - 14.-16.11.2014 - (POSLEDNÍ KURZ S MARIKOU A ŠTEFANEM)

Cílem kurzu :
1. Cílem je pochopení důležitosti vzniku silného pouta mezi matkou a dítětem
2. Cílem je naučit se některé techniky pro odstraňování poruch připoutání

Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou náhradní rodiče, kteří mají nově přijaté dítě a chtějí znát techniky na posílení vzniku pouta mezi matkou a dítětem, případně náhradní rodiče, kteří mají komplikované vztahy se svými přijatými dětmi ovlivněny poruchou připoutání

Obsahová náplň:

- definování pojmu připoutání
- Jak vzniká pouto mezi matkou a dítětem
- Poruchy připoutání, co je způsobuje
- Formování pouta a faktory, které toto formování mezi přijatým dítětem a náhradní matkou ovlivňují

Lektoři kurzu: PhDr. Maria Kerekešová PhD  a  PhDr. Štefan Šarkőzy

Výstup kurzu: osvědčení o absolvování vzdělání v rozsahu 24 výukových hodin.

Místo vzdělávání: Kurz proběhne v Pelhřimově. Ubytování bude hotelového typu. Vzdělávání, ubytování i strava je účastníkům plně hrazena. V doprovodném programu je zajištěno hlídání pro max.10 dětí účastníků kurzu. Na stravu a ubytování dětí rodiče přispívají poměrnou částkou na jedno dítě (výše příspěvku 550 Kč za jedno dítě).

Maximální počet přihlášených účastníků je max 10. Do kurzu přednostně zařazujeme ty klienty, kteří žádný z našich kurzů ještě neabsolvovali. Automatický přihlašovací systém potvrzuje každé přihlášení, ale směrodatné je vždy potvrzení přihlášky asistentkou projektu - toto vám přijde na uvedený email.

Bližší informace obdrží přihlášení emailem zhruba 2 týdny před samotným kurzem.

Realizační tým projektu se těší na Vaši účast.

Přihláška

V tuto chvíli se není možné přihlásit.

Vzdělávání  v oblasti NRP je cestou k novým možnostem,
i přidanou hodnotou k Vašim dosavadním zkušenostem.