Příprava pěstounů na přechodnou dobu

Uskutečněny budou dva běhy příprav pěstounů na přechodnou dobu, každý v rozsahu 78 vzdělávacích hodin (4 víkendy - od pátku odpoledne, sobota celý den, neděle dopoledne -celkem dva plné školící dny) Mezi studijními víkendy je třítýdenní interval. Běhy se uskuteční s několikaměsíčním odstupem, aby účastníci měli dostatečnou možnost volby.

Vzdělávání bude uskutečněno ve vhodných zařízeních a proběhnou ve Zlínském kraji a v Kraji Vysočina.

Na těchto kurzech se bude lektorskou činností velkou měrou podílet zahraniční partner.

Pro účastníky je vzdělávání, školící materiály, strava a ubytování zdarma. Bude jim vyplácen i příspěvek na dopravu. Pro cílovou skupinu je zajištěno v omezené míře i hlídání dětí.

Kapacita každého běhu je 18 účastníků, tedy celkem 36.

První běh začne  na Vysočině v měsíci květnu 2013 a je již plně obsazen. Přihlášky do druhého běhu, který proběhne ve Zlínském kraji  je možno již automatickým systémem odesílat.

Podstránky

Vzdělávání  v oblasti NRP je cestou k novým možnostem,
i přidanou hodnotou k Vašim dosavadním zkušenostem.