Příprava pěstounů na přechodnou dobu 2 - druhý víkend

Na Rusavě proběhlo o víkendu 7.-9.3.2014 druhé setkání zájemců o pěstounskou péči na přechodnou dobu. Ze všech koutů republiky se sjelo všech 17 lidí se stejným očekáváním, stejného nastavení. Lektoři se hned po úvodním "kolečku" pustili do práce a z "nebohých PPPD" se jen lilo. Film o citové deprivaci dětí, které jsou nuceny žít za zdmi ústavů nenechal nikoho na pochybách, že "práce, kterou se chystají dělat" má obrovský smysl. Padly i otázky: "A copak tohle ti kompetentní, kteří rozhodují o dětech nevědí? Jak je mohou zavírat do ústavů? Proč je co nejrychleji nepředávají do rodin, do milujících náručí?" Stačí otevřené srdce, vidět film o citovém strádání dětí v ústavech a hned je tu několik otázek, ale i správných odpovědí na ně.

Celé víkendové setkání bylo v podstatě o ujasnění si priorit v životě, o práci či poslání, kterému se tito vzácní lidé chtějí věnovat, o dětech, které jejich péči potřebují, o rodinách, které si tyto děti následně vezmou do trvalé péče nebo kam se vrátí.

Další, již třetí setkání, je naplánováno na 4.-6.4.2014 opět v hotelu Rusava.

 

Za realizační tým projektu

Monika Dietrichová - asistentka projektu

Fotogalerie

diskuze nad citovou deprivací samá vážná témata mnoho otázek soustředěnost

Přiložené dokumenty

Vzdělávání  v oblasti NRP je cestou k novým možnostem,
i přidanou hodnotou k Vašim dosavadním zkušenostem.