Příprava pěstounů na přechodnou dobu 3 - druhý víkend - Vysočina

Další, dlouho očekávaný a v pořadí druhý, víkend s budoucími pěstouny na přechodnou dobu je za námi. Opět se sjeli ze všech možných koutů naší republiky a tentokrát i se všemi svými nezletilými dětmi. I jejich děti musely totiž absolvovat takovou "malou odbornou" přípravu na pěstounskou péči na přechodnou dobu, kterou si zvolili jejich rodiče. V sobotu se jim věnovala klinická psycholožka p. Mgr. Terezie Štokrová.

A co zatím prožívali jejich rodiče? Ti měli těžké téma a to citovou deprivaci dětí. V úvodu jim lektoři p. PhDr. Mária Kerekešová a PhDr. Štefan Šarkozy pustili film "O citové deprivaci" a pak s nimi dlouho do večera rozebírali, s čím vším se mohou a pravděpodobně budou u přijatých dětí setkávat. Toto téma je tak obsáhlé, že mu bylo věnováno i večerní povídání a i celá neděle.

Loučení bylo tentokráte veselejší, protože už za 14 dní se zase spolu sejdeme a budeme pokračovat v přípravě. Nicméně všichni se ve zpětné vazbě vyjadřovali v tom smyslu, že když poprvé přijeli, že netušili, co je všechno čeká, věděli, že tuto "práci" chtějí dělat, ale že terpve nyní vědí, proč ji chtějí dělat a jak obrovský má smysl pro děti, které se díky jejich pomoci vyhnou pobytu v některém z ústavních zařízení. Všichni jednohlasně vyjadřovali chválu lektorům za kvalitní vzdělávání, ale i realizačnímu týmu za dobrou organizaci, dobré jídlo i krásné ubytování.

Děti zářily spokojeností a mnohé opět s rodiči za 14 dní přijedou. Lektoři volného času, Amy a Marian si pro ně jistě připraví zase něco zajímavého a pěkného. Při prvním víkendu byli s dětmi v muzeu kuriozit, nyní se jeli podívat na závody koní v přírodě na tzv. Hubertovu jízdu. Poděkování rodičů si tedy jistě také zasloužili oba dva.

Další, již třetí setkání ve městě Pelhřimov je naplánováno na 7.-9.11.2014.

Fotogalerie

Spokojenost klientů Probíhá výuka

Vzdělávání  v oblasti NRP je cestou k novým možnostem,
i přidanou hodnotou k Vašim dosavadním zkušenostem.