Příprava pěstounů na přechodnou dobu 3 - první víkend - Vysočina

Krásná Vysočina přivítala 20 nových zájemců o pěstounskou péči na přechodnou dobu. Zájemci přijeli z různých koutů naší republiky, někteří z Chebu, jiní až z Ostravy, další z Jižních Čech. Všichni přijeli natěšeni na nové věci, na nové informace, aby se mohli ještě blíže posunout ke svému vytčenému cíli, kterým je - být pěstouny na přechodnou dobu. Tato příprava jim má pomoci v tom, aby dítěti (dětem) lépe rozumněli, aby pochopili jak se cítí, je-li vytrženo ze svého domácího prostředí a od svých nejbližších lidí, když přijde o kamarády, o své hračky, kdy musí ze dne na den změnit prostředí ve kterém vyrůstalo, i školu, do které mezi své kamarády chodilo.

Lektoři PhDr. Maria Kerekešová PhD. a PhDr. Štefan Šarkőzy těmto lidem nepředávají jen suchou teorii, ale hlavně s nimi pracují ve skupinách a dávají jim vše prožívat přes jejich pocity tzv. zážitkovými technikami. První víkend byl trochu pozvolný, seznamovací. Klienti se dozvěděli něco i z legislativy, měli možnost se ptát na vše co je zajímalo ohledně výkonu PPPD od přijetí po odevzdání dítěte i co se týče financí a vyřizování všech dávek a papírů kolem soudů a dítěte samotného, přes styk s biologickou, adoptivní či pěstounskou rodinou. Realizační tým projektu pozval maminku pěstounku a současně i pěstounku na přechodnou dobu p. Barboru Kiczmerovou, která si s klienty otevřeně o všech těchto záležitostech popovídala.

Druhý víkend už bude všechno naplno.

Na setkání s našimi klienty se těšíme o víkendu 25.10-27.10.2014.

Vzdělávání  v oblasti NRP je cestou k novým možnostem,
i přidanou hodnotou k Vašim dosavadním zkušenostem.