Příprava pěstounů na přechodnou dobu 3 - třetí víkend - Vysočina

Třetí víkend (7.-9.11.2014) Přípravy pěstounů na přechodnou dobu je za námi. Účastníci přijeli opět v plné setavě, natěšeni na další informace a setkání skupiny.

Lektoři paní PhDr. Mária Kerekešová PhD. a PhDr. Štefan Šarkozy vedli všechny účastníky po celý víkend k uvědomění si toho, co sami mají, kde jsou a jaké jsou jejich vlastní základy. Vedli je k uvědomění si jejich vlastních životních hodnot. Zážitková metoda s názvem "provázky" byla velmi působivá. Figurantem se stal muž - a my všichni viděli před sebou dítě "bojovníka".

Celý zbytek víkendu účastníci kurzu rozebírali hodnoty a projevy citové deprivace u dětí, které k nim budou přicházet.

Poděkování patří i pedagogickému dozoru dětí, který byl chválen nejen dětmi samotnými, ale jejich rodiči.

Fotogalerie

co pro nás znamená slovo DOMOV zjišťujeme co nás čeká Ztráty 4 Ztráty 3 Ztráty 2 Ztráty1

Vzdělávání  v oblasti NRP je cestou k novým možnostem,
i přidanou hodnotou k Vašim dosavadním zkušenostem.