Příprava pěstounů na přechodnou dobu

Ve dnech 3.5 až 5.5.2013, 17.5. až 19.5.2013, 31.5 až 2.6.2013 a 20.6 až 22.6.2013 proběhla v rámci projektu „Náhradní rodiče a trh práce“ příprava pěstounů na přechodnou dobu. Vzdělávání se zúčastnilo celkem 19 lidí ze čtyř krajů České republiky. Několik manželských párů vyslal kraj Královéhradecký, několik jich přijelo z Pardubického kraje, Jihočeský kraj k nám vyslal jeden manželský pár a Kraj Vysočina jednu samožadatelku.

Pro všechny účastníky bylo vzdělávání zdarma a to včetně kvalitních výukových materiálů. Ubytování a strava byla zajištěna v hezkém hotelu Mánes v okrese Žďár nad Sázavou. Lektorování se ujal skvělý tým složený z PhDr. Márie Kerekešové PhD.  a PhDr. Štefana Šarkőzy, kteří odvedli skvělou „práci“. O veškeré další potřeby účastníků se staral realizační tým projektu – Monika s Alešem.

Probíraná témata:

0. Úvod – představení projektu a legislativní rámec PPPD

1. Připoutání - attachment

2. Identita dítěte - historie dítěte, vztahy a komunikace s biologickou rodinou dítěte

3. Náhradní rodina a okolí

4. Citová deprivace – specifické poruchy chování  

5. Odpoutání - proces předání dítěte

 

V rámci Přípravy dospělých proběhla i jednodenní příprava všech nezletilých dětí účastníků, které se ujala paní psycholožka Mgr. Terezie Štokrová.

V příloze pak naleznete i články, jež vyšly ve Zpravodaji ANR ČR a to včetně malého fejetonu jedné z účastnic Přípravy, jak to na začátku celé vnímala ona ….. (možná napíše i nějaké pokračování)

 

Fotogalerie

závěrečné víkendové setkání.1 poslední víkendové setkání 1 druhé  víkendové setkání.2 druhé  víkendové setkání.1 první víkendové vzdělávání.3 první víkendové vzdělávání.2 první víkendové vzdělávání.1

Přiložené dokumenty

Vzdělávání  v oblasti NRP je cestou k novým možnostem,
i přidanou hodnotou k Vašim dosavadním zkušenostem.