Problematika citové deprivace u přijatých dětí

V sobotu dne 9.11.2013 proběhl jednodenní 8 hodinový kurz s názvem Problematika citové deprivace u přijatých dětí. Do kurzu se přihlásilo a zároveň ho i absolvovalo 8 účastníků (4 manželské páry). Dva z Telče, jeden z Pacova a jeden z Otradova (okres Hlinsko).

V rámci sobotního dne jsme probrali spoustu zajímavých a důležitých informací, které jsou spojeny s citovou deprivací dětí, které prošly ústavní výchovou. Uvědomili jsme si, že citová deprivace nemusí být nutně spojována jen s pobytem dítěte v ústavu, ale může být vyvolána i dalšími, pro děti, nevhodnými zážitky nebo způsobená ztrátou bilogických rodičů.

Téma citové deprivace je tak obsáhlé a natolik složité, že se nám v rámci tohoto sobotního dne rozhodně nepovedlo zodpovědět všechny otázky s tím spojené. Nicméně příčiny vzniku a projevy citové deprivace jsme si vysvětlili.

Všichni zúčastnění byli spokojeni, přátelská atmosféra a dobrý oběd s odpolední kávou a upečenou buchtou celé vzdělávání  jen dobře podtrhly.

Děti měly svůj doprovodný program při kterém skotačily, malovaly a "mrkly" na krásnou animovanou pohádku.

Fotogalerie

Jednodenní kurz 9.11.2013 b) Jednodenní kurz 9.11.2013 a)

Vzdělávání  v oblasti NRP je cestou k novým možnostem,
i přidanou hodnotou k Vašim dosavadním zkušenostem.