Problematika citové deprivace u přijatých dětí Obsazeno míst: 8 z 8
Termín konání: 9.11.2013

Zveme vás  v sobotu dne 9.11.2013 na kurz s názvem Problematika citové deprivace u přijatých dětí. Kurz je otevřen všem náhradním rodičům, jež pociťují, že by se rádi o této problematice něco dozvěděli a kteří chtějí vědět jak na to, jak svým dětem pomoci, co mohou pro jejich zdárný vývoj udělat.

Kurzem Vás bude provázet lektorka paní Mgr. Terezie Štokrová, jež je psycholožka zaměřující se na práci s náhradními rodinami a sama je maminka - pěstounka.

Místem vzdělávání: Svatovítské náměstí 126, Pelhřimov (v prostorách o.s. Pěstounské rodiny kraje Vysočina)

Začátek kurzu od 10.00 hodin, předpokládané ukončení v 16.30 hodin.

Kurz je pro účastníky zdarma. V rámci projektu je pro ně připraven oběd a příspěvek na dopravu.

Osvědčení o absolvování kurzu dostanou po jeho ukončení. Časová dotace je 8 hodin.

Přihlášky zasílejte jednotlivě (každý z manželů musí vyplnit svou samostatnou přihlášku). Kapacita kurzu je 8 účastníků.

 

 

Přihláška

V tuto chvíli se není možné přihlásit.

Vzdělávání  v oblasti NRP je cestou k novým možnostem,
i přidanou hodnotou k Vašim dosavadním zkušenostem.