Průběžné vzdělávání náhradních rodičů

Tato klíčová aktivita je rozdělena do dvou částí:

1. Realizace základního průběžného vzdělávání dle zákona, kdy každý pěstoun musí splnit 24 hodin vzdělávání v průběhu 12 měsíců. Celkem bude realizováno 12 víkendových kurzů (24 školících hodin v průběhu pátka odpoledne, soboty a neděle dopoledne - celkem dva plné školící dny)

V nabídce bude celkem 7 témat, která si nejvíce náhradní rodiče žádají. Jednotlivé kurzy budou mít téma jasně specifikované, ale bud možno hovořit o všem co náhradní rodiče při výchov jejich dětí zajímá nebo trápí. Vždy budeme reagovat i na aktuální potřeby účastníků.

Pro účastníky je vzdělávání, školící materiály, strava a ubytování zdarma. Bude jim vyplácen i příspěvek na dopravu. Pro cílovou skupinu je zajištěno v omezené míře i hlídání dětí.

2. Realizace této doplňkové části modulu pro vzdělávání stávajících pěstounů přijímajících nové dítě podle zákona (povinné 4 hodiny přípravy). Předpokládá se realizace 4 jednodenních kurzů v trvání 6 hodin (pro zájem z řad náhradních rodičů vzdělávání poskytujeme v 8 hodinovém modulu).

Účastníkům bude poskytnut příspěvek na dopravu a stravné. Pro cílovou skupinu je v průběhu celého vzdělávání zajištěno hlídání dětí (omezená kapacita).

Předpokládaná kapacita jednoho kurzu je 5 - 10 účastníků.

Podstránky

Vzdělávání  v oblasti NRP je cestou k novým možnostem,
i přidanou hodnotou k Vašim dosavadním zkušenostem.