2. Vzdělávání rodičů pro uplatnění na trhu práce Obsazeno míst: 15 z 15
Termín konání: 14.2. 2014

Vzdělávání náhradních rodičů pro trh práce v rozsahu 78 hodin

Kurz je vhodný pro náhradní rodiče odrůstajících dětí, kteří se nadále chtějí profesně věnovat této oblasti, ale i pro další osoby, které se na tento typ sociální služby pro náhradní rodiny zaměřují. Pro uplatnění na trhu práce může sloužit dvěma způsoby a to za

a) jako nadstavba zaměřená na náhradní rodinnou péči pro již vyškolené Pracovníky v sociálních službách 

b) jako část potřebné hodinové dotace k dosažení kvalifikace terénního asistenta dle zákona č. 359/1999 Sb.

 

Termíny vzdělávání 2 výukového bloku pro Zlínský kraj:

 14.2. – 16.2.2014, 21.3. – 23.3. 2014, 11.4. – 13.4.2014 a 25.4 - 27.4.2014

 

Lektoři vzdělávání: Doc.PhDr. Oldřich Matoušek, CSc. a PhDr. Hana Pazlarová

 

Ubytování bude zajištěno v hotelu Rusava, Hostýnské vrchy. Vzdělávání, ubytování i strava je účastníkům plně hrazena. Bude jim vyplácen příspěvek na dopravu.

V doprovodném programu je zajištěno hlídání pro 10 dětí účastníků kurzu, zde je však nutno počítat s doplatkem na stravu a ubytování v částce 550 Kč na jedno dítě.

Maximální počet přihlášených účastníků je 15 osob.

 

Přihlášky je možné zasílat naším automatickým přihláškovým formulářem. Nyní je k dispozici jedno poslední volné místo.

 

Realizační tým projektu se těší na Vaši účast.

Přihláška

V tuto chvíli se není možné přihlásit.

Vzdělávání  v oblasti NRP je cestou k novým možnostem,
i přidanou hodnotou k Vašim dosavadním zkušenostem.