Výchova dítěte se specifickými potřebami

Jednodenního sobotního kurzu (26.7.2014) se v Pelhřimově účastnilo 6 náhradních rodičů. Kurz s názvem Výchova dítěte se specifickými potřebami vedl akreditovaný lektor NRP p. Aleš Dietrich, garantem vzdělávání byla p. PhDr. Mária Kerekešová, PhD. Obsahem kurzu byla témata - citová deprivace dětí, kde a jak vzniká, jak je nutno k takovému dítěti přistupovat. Dopodrobna jsme se zabývali kruhem potřeb a všemi věcmi s tím souvisejícími. Hodně jsme pracovali s příběhy jednotlivých dětí, jež měli přítomní rodiče ve své péči. Na vlastní kůži jsem si prožili zážitkovou metodu s názvem "kostka".

O přítomné děti se skvěle postarala sl. Amy.

Vzdělávání  v oblasti NRP je cestou k novým možnostem,
i přidanou hodnotou k Vašim dosavadním zkušenostem.