Vyškolení lektorů Obsazeno míst: 15 z 15
Termín konání: 18.9.2013

  Cílem tohoto kurzu je vyškolit si vlastní lektory, kteří budou v následujícím období vzdělávat další náhradní rodiče a povedou kurzy zaměřené na přípravu žadatelů o NRP včetně Příprav pěstounů na přechodnou dobu.

 Cílovou skupinu tvoří náhradní rodiče, jejichž zájmem je na dlouhodobém výcviku absolvovat trénink dovedností potřebných ke kompetentnímu vedení kurzů zaměřených na vzdělávání náhradních rodičů a přípravu žadatelů o NRP včetně PPPD.

Obsahová náplň kurzu:

1. Předpoklady pro práci lektora

2. Dynamika skupiny a jak ji udržet

3. Identifikace vlastního lektorského stylu

4. Předpoklady úspěšného lektora

5. Příprava pěstounů na přechodnou dobu a její specifika

6. Skupinová supervize

 

K zařazení do tohoto kurzu bylo třeba splnit tyto požadavky přijímacího řízení:

  1. Zaslat motivační dopis
  2. Zaslat strukturovaný životopis
  3. Doložit splnění podmínek pro osoby pověřené sociálně právní ochranou dětí dle zákona č.359/1999 sb. § 49
  4. Doložit minimálně dosažené SŠ vzdělání s maturitou
  5. Účast na ústním přijímacím pohovoru

Výhodou bylo:

- Doložení osvědčení či certifikáty dokládající předchozí lektorskou činnost

- Reference dokladující práci s náhradními rodinami

 

Co bude nezbytné: Vzdělávání bude probíhat vždy od středy do soboty, což bude vyžadovat od budoucích lektorů velkou časovou flexibilitu.

 

Co předcházelo samotnému výběru do kurzu:

 - uzávěrka přihlášek k přijímacímu řízení byla 6. května 2013, kdy zájemci museli zaslat svou přihlášku eventuelně i všechny  požadované doklady a osvědčení

- 12. května 2013 všichni přihlášení dostali na email informace i s termíny ústního přijímacího pohovoru

- do 25. května zaslali všichni přihlášení k přijímacímu řízení výše uvedené osvědčení a doklady

- ústní pohovory proběhly dne  24.6.2013 od 10.00 hodin za přítomnosti tříčlenné přijímací komise

-  měsíc před zahájením kurzu dostali všichni přihlášení vyrozumění o tom, zda byli přijati či nikoliv

- ve středu dne 18.9.2013 začala první část samotného vzdělávání

 

Termíny vzdělávání:

18.9 – 21.9.2013, 20.11.- 23.11.2013, 22.1.- 25.1.2014, 9.4. – 12.4.2014, 18.6. – 21.6. 2014 a 8.10. – 11.10.2014

 

Lektoři kurzu: PhDr. Maria Kerekešová PhD  a  PhDr. Štefan Šarkőzy

Místem vzdělávání bude Kraj Vysočina.

Ubytování je hotelového typu. Vzdělávání, ubytování i strava je účastníkům plně hrazena. Mohou čerpat příspěvek na cestovné.

Kapacita kurzu je 15 budoucích lektorů.

 Přřihlášky již není možné zasílat, kurz je plně obsazen a vybraní účastníci kurz již absolvují.

 

 

Přihláška

V tuto chvíli se není možné přihlásit.

Vzdělávání  v oblasti NRP je cestou k novým možnostem,
i přidanou hodnotou k Vašim dosavadním zkušenostem.