Vyškolení lektorů

Uskuteční se jeden kurz v rámci nějž vyškolíme své vlastní lektory a to v rozsahu 250 výukových hodin, k nimž bude provedena supervize (praxe v terénu).

Školení lektorů bude probíhat v pracovních dnech. Realizace běhu bude náročná a dlouhodobá, což má zaručit jednak důkladné proškolení a opravdovost motivace budoucích lektorů pro výkon této činnosti. Před samotným zahájením kurzu byla zkoumána motivace a předpoklady k úspěšnému absolvování kurzu a to písemným projevem i ústním přijímacím pohovorem.

Školení budoucích lektorů je plně v kompetenci zahraničního partnera.

Účastníci budou ubytováni ve vhodném zařízeních hotelového typu ve městě Pelhřimov.

Pro účastníky je vzdělávání, školící materiály, strava a ubytování zdarma.

Kurz je pro 15 účastníků. Do kurzu se není již možno přihlásit, kapacita kurzu je vyčerpána a kurz je v běhu.

Podstránky

Vzdělávání  v oblasti NRP je cestou k novým možnostem,
i přidanou hodnotou k Vašim dosavadním zkušenostem.