1. Vzdělávání rodičů pro uplatnění na trhu práce Obsazeno míst: 16 z 16
Termín konání: 25.10. 2013

Vzdělávání náhradních rodičů pro trh práce v rozsahu 78 hodin

Kurz je vhodný pro náhradní rodiče odrůstajících dětí, kteří se nadále chtějí profesně věnovat této oblasti, ale i pro další osoby, které se na tento typ sociální služby pro náhradní rodiny zaměřují. Pro uplatnění na trhu práce může sloužit dvěma způsoby a to za

a) jako nadstavba zaměřená na náhradní rodinnou péči pro již vyškolené Pracovníky v sociálních službách

b) jako část potřebné hodinové dotace k dosažení kvalifikace terénního asistenta dle zákona č. 359/1999 Sb.

 

Termíny vzdělávání 1 výukového bloku pro Kraj Vysočina:

25.10 – 27.10.2013, 22.11. – 24.11.2013, 6.12. – 8.12. 2013 a 17.1. – 19.1.2014

 

Lektoři vzdělávání: Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc. a PhDr. Hana Pazlarová

 

Vzdělávání, ubytování i strava je účastníkům plně hrazena. Vše zajištěno ve městě Pelhřimov. Vyplácen bude i příspěvek na dopravu.

V doprovodném programu je zajištěno hlídání pro 10 dětí účastníků kurzu, ale je třeba počítat s doplatkem na stravu a ubytování v částce 550 Kč na jedno dítě.

Maximální počet přihlášených účastníků je 15 osob.

 

Přihlášky již není možné zasílat - kurz je zaplněn.

 

Realizační tým projektu se těší na Vaši účast.

Přihláška

V tuto chvíli se není možné přihlásit.

Vzdělávání  v oblasti NRP je cestou k novým možnostem,
i přidanou hodnotou k Vašim dosavadním zkušenostem.