Vzdělávání pro uplatnění na trhu práce 2 - čtvrtý víkend - Rusava

Ze třetího víkendového vzdělávání kurzu s názvem Vzdělávání pro uplatnění na trhu práce všichni odjížděli s očekáváním, co přinese poslední víkendové vzdělávání. To na sebe nedalo dlouho čekat a na Rusavě jsme se sešli v plném počtu hned koncem měsíce dubna - 25. 4. až 27. 4. 2014.

Témata posledního vzdělávacího víkendu byla jasně definovaná, mluvilo se hlavně o Pěstounské péči na přechodnou dobu a odchodu dětí z náhradních rodin. Celé vzdělávání pak bylo ukončeno závěrečnou zkouškou, obhajobou své vlastní kazuistiky na téma Sociální práce s rodinou. Každý účastník měl za úkol dopředu vypracovat kazuistiku jedné konkrétní rodiny, se kterou pracuje nebo je s jejím problémem nějakým způsobem obeznámen, a navrhnout pro ni nějaké řešení a adekvátní pomoc, aby se jejich situace zlepšila nebo přijít s řešením, zda by se dala pomoc pro ně uchopit lépe než doposud. Pro někoho to bylo snadné, pro někoho hodně obtížné, ale své závěrečné práce obhájili všichni účastníci, a tak nic nebránilo tomu, aby obdrželi za svou snahu osvědčení o absolvování 79 výukových hodin v akreditovaných programech sociální práce s náhradními rodinami.

Závěr celého čtyř víkendového vzdělávání byl smutný i radostný zároveň. Nikomu se nechtělo loučit, ale na druhou stranu nás všechny čeká mnoho práce v oblasti náhradního rodičovství, a proto jsme tu byli, a proto kurz absolvovali. Osvědčení byla rozdána a po dobrém obědě došlo i na poslední rozloučení a odjezd domů. Poděkování patřilo oběma lektorům, paní doktorce Haně Pazlarové i panu docentu Oldřichu Matouškovi za jejich osobní, lidský, ale i vysoce profesionální přístup ke vzdělávání i k jednotlivým účastníkům kurzu.

Loučily se i děti a bylo někdy dojemné sledovat, jak se jim nechce zpřetrhat čerstvě získaná přátelství. I ony si přály, aby ještě mohly zůstat, ale život jde dál, a tak si nakonec i ony zamávaly a rozjely se se svými rodiči domů.

 

Zapsala asistentka projektu

Monika Dietrichová

 

 

Vzdělávání  v oblasti NRP je cestou k novým možnostem,
i přidanou hodnotou k Vašim dosavadním zkušenostem.