Vzdělávání pro uplatnění na trhu práce - třetí víkend

Ve dnech 6.12- 8.12.2013 se v Pelhřimově již po třetí sešli účastníci čtyřvíkendového kurzu se složitým a dlouhým názvem Vzdělávání pro uplatnění na trhu práce. Všichni zúčastnění si pochvalují nejen dobrou partu, kterou mezi sebou vytvořili, ale příjemné a odborné vedení obou lektorů, pana Doc. PhDr. Oldřicha Matouška a paní PhDr. Hany Pazlarové. Všichni velmi pozitivně hodnotí jejich vysokou odbornost, ale zároveň i lidskost.

Témata, kterými se účastníci o třetím víkendu zaobírali měli tyto názvy: komunikace, vztahy v rodině, rodinná ekonomika, dluhová politika a možnosti oddlužnění, formy podpory rodiny, finanční hospodaření, bydlení, stravování, výchova dětí, výchovné styly, metody a postupy, co funguje a co naopak ne, podpora rodin atd.

Každý víkend je přímo k prasknutí našlapaný užitečnými informacemi, dobrou náladou a v neposlední řadě i vynikajícím jídlem.

Před klienty tohoto vzdělávacího kurzu je poslední víkend v termínu 17.-19.1.2014. Druhý běh kurzu bude otevřen v únoru 2014.

 

Fotogalerie

Trh práce 1.3. Trh práce 1.3

Přiložené dokumenty

Vzdělávání  v oblasti NRP je cestou k novým možnostem,
i přidanou hodnotou k Vašim dosavadním zkušenostem.