Vzdělávání rodičů pro uplatnění na trhu práce

Budou uskutečněny dva běhy vzdělávání rodičů pro uplatnění na trhu práce posílením jejich kompetencí získaných výkonem pěstounské péče. Každý kurz bude mít rozsah 78 vzdělávacích hodin (4 víkendy - pátek odpoledne, sobota celý den, neděle odpoledne-celkem dva plné školící dny). Mezi studijními víkendy bude vždy tří týdenní interval a běhy se uskuteční s několikaměsíčním odstupem.

Kurz je vhodný pro náhradní rodiče odrůstajících dětí, kteří se nadále chtějí profesně věnovat této oblasti, ale i pro další osoby, které se na tento typ sociální služby pro náhradní rodiny zaměřují. Pro uplatnění na trhu práce může sloužit dvěma způsoby a to za a) jako nadstavba zaměřená na náhradní rodinnou péči pro již vyškolené Pracovníky v sociálních službách nebo za b) jako část potřebné hodinové dotace k dosažení kvalifikace terénního asistenta dle zákona č. 359/1999 Sb.

Pro účastníky je vzdělávání, školící materiály, strava a ubytování zdarma. Bude jim vyplácen i příspěvek na dopravu. Pro cílovou skupinu je zajištěno v omezené míře i hlídání dětí.

Vzdělávání se uskuteční ve vhodných zařízeních hotelového typu ve Zlínském kraji a Kraji Vysočina.

Kapacita kurzů: 15 účastníků v každém běhu

Podstránky

Vzdělávání  v oblasti NRP je cestou k novým možnostem,
i přidanou hodnotou k Vašim dosavadním zkušenostem.