Zvládání náročných situací v péči o děti

V sobotu 3.8.2013 proběhl jednodenní kurz s názvem Zvládání náročných situací v péči o děti za účasti 6 klientů. Lektorka paní Mgr. Terezie Štokrová vedla kurz velmi citlivě a všichni zúčastnění s ní spolupracovali a sami svou otevřeností dotvářeli dobrou atmosféru na kurzu. Hlavními tématy byla Podpora a výchovné vedení dětí s obtížemi ve vývoji, sebepodpora a důležitost relaxace rodičů při výchově dětí. Klientům byly poskytnuty informace týkající se služeb pro náhradní rodiny v regionu Vysočiny.     

Vzdělávání  v oblasti NRP je cestou k novým možnostem,
i přidanou hodnotou k Vašim dosavadním zkušenostem.